Granta – ett litterärt magasin


Namnet Granta har bara nyligen blivit bekant för svenska läsare, då det litterära magasinet började ges ut i svensk version av Bonnier så sent som år 2013. I den engelsktalande världen, särskilt Storbritannien, är Granta dock ett magasin med långa anor och stort renommé. Det grundades nämligen redan 1889, av studenter vid Cambridge University. Så småningom utvidgades tidningens läsekrets utanför universitets väggar, och år 1979 lanserades tidningen efter en period av nedgång som en tidskrift för ”new writing”, vilket gav den ett nytt uppsving. Genom åren har bland annat författare som Doris Lessing, A.A. Milne, Sylvia Plath, Salman Rushdie, Nadine Gordimer, Graham Swift och Paul Theroux medverkat i tidningen.

Om du tror att du har en idé till en tidning eller ett magasin som, liksom Granta, tidigare inte funnits i Sverige, är Bokmässan en av de bästa platserna att sondera terrängen på. Där kan du dels spana efter redan existerande tidningar med samma eller liknande uppslag, dels höra dig för om det skulle finnas ett intresse för ett sådant magasin som du tänkt dig. Om har kommit så långt att du har ett namn och en logga till tidningen, och du vill att det ska synas varifrån du kommer, ska du gå in på Medtryck.com. Där kan du nämligen beställa profilkläder med tryck i alla upptänkliga färger och former.