Vad är en tidskrift?


Tidskriften såg dagens ljus i Paris år 1665 genom en tidning som hette Journal De Sçavans. Under 1700-talet ökade England tempot och man kunde börja utläsa ett mönster genom att tidskrifterna som gavs ut började att ha seriöst innehåll utan att för den delen betraktas som tung eller tråkig för läsaren.

Idag är tidskriften en periodisk skrift vilken utkommer minst fyra gånger per år. Den ska inte förväxlas med en dagstidning då dagstidningen förmedlar allmänna dagsnyheter och utkommer dagligen. Tidskriften är generellt inriktad på ett specifikt område och vanligtvis finansieras den genom annonser, lösnummerförsäljning och prenumerationer.

För att ta reda på vilka tidskrifter som finns i Sverige måste man vända sig till flera olika källor. Till exempel kan man få reda på mer om kulturtidskrifter på Sveriges kulturtidskrifter. Sveriges kulturtidskrifter presenterar över 500 tidskrifter. För att få reda på än fler tidskrifter kan Tidningar Sverige vara en kanal då denna sajt samlar tidningsprenumerationer på såväl svenska som utländska tidskrifter. Dessutom samlar de prova-på-kampanjer där man som läsare också kan erhålla fina premier. Denna sajt hjälper gärna till om man önskar en specifik tidning och den inte står att finna på sidan.

För att starta en ny tidskrift finns det en del att tänka på.

  • Skall den vara digital eller tryckt eller både och?
  • En periodisk tidskrift måste utkomma minst fyra gånger per år.
  • Om den ska tryckas måste man med omsorg välja såväl tryckeri som distributör och ska den gå som posttidning ställer Posten ytterligare krav.
  • Om tidningen säljs som lösnummer bör den förses med en EAN-kod.
  • Om tidningen får en logotyp ska den varumärkesskyddas.
  • Ska ägarna skriva för tidningen eller ska journalister/bloggare/redaktörer anställas.

Ovanstående är bara en bråkdel av det som man måste tänka på och vilka krav som måste uppfyllas och som ny tidningsutgivare skall man nogsamt läsa igenom vilka regler som gäller för just den typ av tidning som man önskar att ge ut och för det ämne som den skriver om.

Att ge ut tidskrifter i tryckt format är idag svårare än någonsin. Den unga generationen väljer hellre det digitala mediet och det måste tidningsutgivare förhålla sig till. Sedan år 2006 har tidskrifterna tappat omkring 40 % av sina annonsintäkter. Inte för att annonsörerna inte tror på journalistiken utan de misstror distributionsformen. Dock når tidskrifterna ut till långt många fler läsare idag än vad de gjort på länge. Räknar man bara den tryckta tidningen är det en deprimerande läsning men inkluderar man de produkter, löptävlingar, galor och andra typer av event som tidskrifterna gör så ser det ljust ut – och man ska inte underskatta den tryckta tidningen, den är fortsatt oerhört populär. Det gäller bara att fånga de yngre generationerna och få tillbaka de äldre.