Fackvetenskapliga tidskrifter


Jag tillhör dem som gärna tar upp och läser en fackvetenskaplig tidskift hos tandläkaren och använder mig ofta av de trevliga erbjudanden som nya prenumeranter brukar kunna få av olika tidskrifter. Att få nyheter som man är intresserad av förpackade på ett trevligt och kompetent sätt, är lite det en fackvetenskaplig tidskrift är till för, tycker många. När man läser en artikel som är publicerad i en facktidskrift vet man att källan redan är granskad, och att innehållet är tillförlitligt. Det kan man inte på samma sätt påstå gäller annan information inom olika fackämnen som publicerats på internet. Ändå är det ofta mycket uppseendeväckande nyheter som publiceras, först i en facktidskrift inom ämnet och först sedan i en dagstidning eller som tv-nyhet.

Vilka ämnen kan man läsa mer om?

Det finns en nåstan obegränsad mängd intressanta och viktiga ämnen i avdelningen för facktidskrifter. Den kända läkartidningen är ett exempel på en mycket viktig informationskälla som också har en stor spridning inom fackområdet. Som läkare följer man ytligt med i den kollegiala utvecklingen genom att hålla sig a jour med hjälp av tidskriften, och som allmänt intresserad kan man ändå läsa och ta till sig av senaste rön och forskning, som anpassats språkligt och innehållsmässigt för att kunna förstås av andra än läkare. National Geographic är en annan, mycket känd och berömd facktidskrift, vars fotografer är några av de mest erkänt skickliga inom området naturfotografi, och ofta vinner internationella priser för fotografi. Personligen väljer jag mycket gärna en facktidskrift dels på grund av vackert foto, dels för att kunna få inblick i nya intressanta områden förklarade på ett lättförståeligt sätt. Jag tyckte inte historia var lika spännande innan jag kom över några exemplar av Populär Historia, men nu förstår jag mer om varför vår värld ser ut som den gör.

Förståelse för vår omvärld

Det är viktigt att kunna förstå varför saker händer i världen runt om oss. Det är viktigt att lära sig hur människor tänker och agerar, även om de tänker annorlunda mot vad jag själv gör. När väl intresset för ett ämne har väckts med hjälp av en facktidskrift, kan man leta efter utbildningar inom dessa ämnen. Vet du med dig att dit studieintresse var längre under din gymnasietid, är det extra bra att veta att på Hpguiden.se kan du snabbt träna dig till ett bättre resultat på högskoleprovet. Du kan alltså direkt öka dina möjligheter att komma in på den utbildning du eftertraktar genom att träna på det sätt som Hpguiden vet fungerar. Har du redan läst flera fackvetenskapliga tidskrifter har du också genast en bättre chans att klara exempelvis ordprovet som ingår.