Språktidningen


Språktidningen gavs ut för första gången i augusti 2007. Den plockade då upp tråden där den nerlagda tidningen Språkvård hade släppt den. Mer specifikt var det Patrik Hadenius som plockade upp tråden, som är språkvetare i grunden men som gav sig in på en karriär som publicist när han grundade förlaget Språktidningen i Sverige AB, och blev tidningens chefredaktör. (Numera är Anders Svensson ansvarig utgivare och chefredaktör).

Till en början fick Språktidningen stöd för att klara av sin lansering; de tog över de 5 000 prenumeranter som Språkvård hade, och de fick ekonomiskt stöd från Svenska Akademien och Vetenskapsrådet. Hadenius modernisering av tidskriften, och den populärvetenskapliga tonen, gjorde dock snart att läsarantalet steg, och att tidningen kunde klara sig utan stöd. År 2011 hade tidningen en upplaga på 22 000 exemplar, och cirka 70 000 läsare.

Språktidningen bevisar således att det finns en marknad för tidningar som behandlar relativt nischade och vetenskapliga ämnen. Svenskar är helt enkelt nyfikna av sig, och vill lära. Om du har en idé till en tidskrift som ytterligare skulle kunna bredda utbudet, och fylla en lucka i ämnesutbudet bland dagens tidningar, är det därför värt att satsa på den idén. Med hjälp av Helioworks har du dessutom enkelt tillgång till alla typer av lokaler du kommer att behöva – från ett inspirerande kontor för att skriva på tidningens prototypexemplar, till eventlokaler i Stockholm för lanseringsfesten när tidningen väl är klar och ska marknadsföras.