Bli publicerad i en tidskrift


Vilka är det som får sina artiklar publicerade i de tidskrifter som finns att tillgå? Det enkla svaret är att de flesta tidskrifter ofta har en grupp av inarbetade skribenter som de använder sig av, men det betyder naturligtvis inte att en ny skribent inte skulle beredas en möjlighet att kunna få sin text publicerad även hos de mera etablerade tidskrifterna. Den som vill se sin text i ett magasin eller dagstidning eller någon annan typ av publikation bör naturligtvis börja med att ta reda på vad tidskriften efterfrågar. Om tidskriften mestadels tar upp ämnet resor och kringämnen kring detta är det att anta att det är denna typ av artiklar som efterfrågas och som deras läsare vill ha. Det går kanske att hitta en ny vinkel eller på annat sätt få artikeln att skilja sig lite från mängden och på så sätt göra artikeln intressant.

Oavsett vilken tidskrift som väljs är det alltid en idé att ta reda på vilket ämne som är hett för stunden och skriva artikeln utifrån detta. Är det ett särskilt ämne som debatteras flitigt just nu? Är det kanske ett nytt resmål som seglat upp som extra attraktivt? Är artikeln tänkt att vara upplysande? Vetenskaplig? Är den ämnad för ett stort magasin eller en annan typ av tidskrift som till exempel en dagstidning eller ett mindre veckoblad? Hur ska den skrivas? Olika typer av text kräver olika typer av språk, från det rent vetenskapliga eller politiska till en mera avslappnad form. Att använda sig av rätt form kan vara en avgörande faktor om artikeln kommer att tas emot positivt eller inte. Feedback från utgivare är ovärderlig och kan ge indikationer på hur de vill att en text ska vara utformad för att de överhuvudtaget ska vara intresserade. Ett professionellt arbete är alltid att föredra.

För nybörjaren kryllar det av skrivtips på nätet vare sig man efterfrågar tips på hur man skriver en dikt eller novell till regelrätta reportage.

Till en början kanske inte arvodet är det som lockar mest, även om det alltid är trevligt att få betalt för den tid som lagts ned. Det kanske räcker med tillfredsställelsen att bli publicerad? Att få se sin text i svart på vitt, oavsett om den kanske bara finns i en broschyr i väntrummet hos Distriktstandvården eller i det lokala nyhetsbrevet. Oavsett om publiceringen ger någon intäkt eller inte är den ändå ett bevis på att texten är tillräckligt bra för att utgivaren ska bedöma den som läsvärd för andra. Detta är något som nybörjaren bör ta till sig. När det kommer till själva arvodet finns uppgifter om vad som kan vara rimligt att kräva att hitta på nätet. Även om de texter som getts ut tidigare inte gett något arvode gäller det att inte vara blyg. Om texterna godkänns och börjas ta emot och kanske till och med efterfrågas bör ett arvode självklart utgå.