Sveriges tidskrifter, branschorganisationen


 

Sveriges största branschorganisation inom medievärlden heter Sveriges Tidskrifter och samlar landets bästa tryckta och digitala tidskrifter. De arbetar för att synliggöra utvecklingen i branschen, de värnar om pressetiken och stärker dessutom samarbetet mellan publicister.

Sveriges Tidskrifter arrangerar diverse event och mötesplatser för sina medlemmar och genom Tidskriftpriset och Tidskriftgalan lyfter de årligen fram förebilder och nyskapande insatser. De arrangerar också löpartävlingen Medieruset.

Hos Sveriges Tidskrifter har medlemmarna tillgång till telefonrådgivning utan kostnad och frågorna kan avhandla allt från moms och upphovsrätt till annonsförsäljning och prenumerationer.

Det är viktigt för mediebranschen att ha en enad kraft och i dagsläget driver organisationen bland annat följande frågor:

Dataskyddsförordningen

Dagens personuppgiftslag kommer i maj 2018 att ersättas av dataskyddsförordningen.

Digitalmomsen

Att ha olika moms för tryckta respektive digitala tidskrifter slår ojämnt.

Tryckerimomsen

Organisationen har i många år hjälpt medlemmarna att kräva tillbaka momspengar. På grund av ett kryphål i lagen har svenska tryckerier kunnat tillskansa sig pengar genom retroaktiva utbetalningar och det har lett till schismer mellan mediebranschen och tryckerierna.

Dawit Isaak

Sveriges Tidskrifter har i många år aktivt arbetat inom stödgruppen “Free Dawit” och fortsätter att arbeta för att Dawit Isaak inte ska falla i glömska.